CiBoRCraft

KomendyKomendy:
Dla graczy:

 • /plotme auto - szuka wolnej działki i automatycznie daje ją graczu.
 • /plotme claim - jeśli gracz stoi na wolnej działce plugin daje mu ją.
 • /plotme home - teleportuje gracza do jego działki.
 • /plotme add - dodaje gracza do działki
 • /plotme remove - usuwa gracza z działki
 • /plotme deny - blokuje wstęp gracza na działkę
 • /plotme undeny - odblokowuje wstęp gracza na działkę
 • /plotme buy - kupuje działkę
 • /plotme sell - sprzedaje działke
 • /plotme auction - oddaje działkę na aukcje
 • /plotme dispose - porzuca działkę
 • /plotme clear - czyści działkę